به گزارش گیل خبر، صادق زیباکلام در پاسخ به اظهارنظر رئیس صداوسیما که این رسانه را در مذاکرات هسته ای بیطرفانه خوانده بود گفت: «آنچه رئیس صدا و سیما مطرح کرده، بیشتر شبیه یک طنز است. ایشان وقتی می گوید نظر موافقان توافق هسته ای وین را در صدا و سیما منعکس کردیم، مزاح می کند. البته نیمی از اظهار نظر ایشان درست است، زیرا صدا و سیما نظر مخالفان مذاکرات توافق هسته ای را به صورت کامل پوشش داده است.» وی ادامه داد: «ایشان باید از چشم اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی نگاه کرده و به این سؤال پاسخ دهد که آیا فرصت کافی به موافقان توافق هسته ای داده شده است یا خیر؟ و از آن مهم تر، وی می تواند از طریق امکانات خود صدا و سیما، از مردم نظرخواهی کرده و بپرسد که آیا صدا و سیما در پرداختن به مسأله هسته ای و توافق، منصف بوده است یا خیر؟ بیطرفانه بوده است یا خیر؟» زیباکلام صدا و سیما را «رسانه منتقدان مذاکرات و توافق وین» دانست و در واکنش به اظهارات اخیر سرافراز گفت: «هدف برخی از این اظهار نظرها این است که توپ را به زمین دولت بیندازند؛ روشن و واضح است که اقلیت تندرویی در بخشی از صدا و سیما فعال بوده و منعکس کننده دیدگاه های منتقدان توافق هسته ای و سیاست خارجی دولت هستند. اگر مسئولان صدا و سیما مطمئن هستند که عملکرد بیطرفانه ای داشته اند ، می توانند از مردم براحتی نظرسنجی کنند». این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سؤال که «چرا صدا و سیما اکنون که شاهد اجماع در نظام نسبت به توافق هسته ای هستیم، رویکرد دیگری دارد؟» پاسخ داد: «اقلیت تندرو کشور نیازمند ادامه نزاع هسته ای هستند تا به اهداف خود برسند. وقتی که توافق نهایی شود، فرش بهره برداری از این نزاع، از زیر پای سیاست های آنان بیرون کشیده شده و آنان خلع سلاح می شوند.» به گفته وی، «صدا و سیما و کارشناسان آن به گونه ای از اجرا نشدن توافق هسته ای از سوی طرف غربی می گویند که انگار ظریف با ساعت ها مذاکره با 1+5 اینها را نمی فهمد.» زیباکلام با رویکرد فعلی این رسانه را «سیاسی کاری» دانست. /روزنامه ایران