به گزارش گیل خبر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سربازان وظیفه حسن ذبیح نژاد با 29 سال سن و چهار فرزند و سرباز وظیفه نصرالله نوع دوست 31 ساله با سه فرزند و یک نوه در فرماندهی انتظامی شهرستان نکا در حال خدمت مقدس سربازی هستند. فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: محل سکونت این سربازان کوی مهرگان این شهرستان است که با تدابیر فرمانده انتظامی مازندران این حضور تحولات مفیدی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و مذهبی در این شهرک را شامل شد. حسن فلاح خاطرنشان کرد: این سربازان از افراد زحمت کش این فرماندهی بودند و سرپرستی خانواده شان را برعهده دارند و تنها در روزهایی که به مرخصی اعزام می شوند از طریق حرفه کفاشی و کارگری امرار معاش می کنند. فرمانده انتظامی شهرستان نکا ادامه داد: جهت مساعدت به این سربازان هدایا و جوایزی در ایام و مناسبت های مختلف به خانواده های آنان اهدا شد و از آنان به طریق مختلف حمایت می شود. سربازان متاهل و عیا ل وار مازندرانی هم در پاسخ به این سئوال که چرا در موعد مقرر به خدمت سربازی نرفتند و بعد از سا ل ها خود را برای انجام خدمت سربازی معرفی کردند، گفتند: با توجه به وضع مالی، متاهل بودن، سرپرستی خانواده و شرایط سخت زندگی فکر می کردند امکان خدمت سربازی برای شان متصور نیست ولی به دلیل موقعیت اجتماعی و انجام تکالیف قانونی به خدمت مقدس سربازی آمدند. سربازان وظیفه حسن ذبیح نژاد در تاریخ 19 بهمن سال گذشته و سرباز وظیفه نصرالله نوع دوست در تاریخ 19 اسفند 93 خود را برای خدمت سربازی معرفی کردند.