دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:
رئیس سازمان انرژی اتمی:
دلخوش،نماینده صومعه سرا در مجلس:
گیلان
سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
گیلان
در جلسه شهردار رشت با معاون اول رئیس جمهور و مدیران عالی رتبه پایتخت مطرح شد :
نماینده رشت و خمام:
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
گزارش یلدایی گیل خبر؛
گیلان
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد؛
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد:
گیلان
فرماندار رودبار مطرح کرد:
گیلان
وزیر بهداشت اعلام کرد:
گیلان
اتمام فرصت دو هفته ای؛
گیلان
در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت؛
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹:
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
نماینده مردم صومعه سرا:
رئیس کل دادگستری استان گیلان:
گیلان