با حکم وزیر علوم؛
وزارت بهداشت:
رئیسی:
آیت الله فلاحتی در خطبه های نمازجمعه رشت:
گیلان
معاون وزیر بهداشت:
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعلام کرد
رییس هیات مذاکره کننده ایران؛
هواشناسی گیلان؛
گیلان
سید احمد خاتمی در اجتماع مردم رشت:
سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
گیلان
شنیده های گیل خبر؛
گیلان
سخنگوی دولت:
عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت:
وزیر کشور:
گیلان
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسی؛
گیلان
نماینده رشت در نطق مجلس؛
جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان خبر داد؛
گیلان
از هفته یازدهم لیگ یک فوتبال؛