عضو ستاد مقابله با کرونا:
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
در پی جان باختن یک کودک ۱۱ ساله انجام شد؛
گیلان
سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد؛
گیلان
نماینده رشت و خمام در مجلس:
وزارت بهداشت:
سازمان بهداشت جهانی:
وعده وزیر صمت؛
گیلان
سخنگوی قوه قضاییه:
رئیس سازمان غذا و دارو:
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در وزارت آموزش و پرورش:
پیش بینی هواشناسی؛
گیلان
رئیس ستاد کرونا رشت خبر داد؛
گیلان
شهردار رشت خبر داد؛
دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
گیلان
گیلان
از هفته دوازدهم لیگ یک؛
گیلان
مینو محرز: