اختصاصی گیل خبر/ سرویس شهری: ناصر حاج محمدی روز گذشته با حکم وزیر کشور به عنوان شهردار جدید رشت منصوب شد. وی در حالی به این عنوان دست یافته است که رشت سابقه 112 سال شهرداری را در کارنامه خود دارد. پیش ...