سعیده قریشی
رشت، شهری که خواب ندارد ...
28 خرداد 98

گیل خبر/ سعیده قریشی* * معمار، پژوهشگر می خواهم از نهایت شب حرف بزنم، از نهایت شب در شهری که اینجا و آنجا به شهر شب های روشن نیز معروف است. حوالی عصر، آن وقت که آفتاب غروب کرده باید پیاده ...

سعیده قریشی
چرا شب های روشن؟!
20 خرداد 98

گیل خبر/سعیده قرشی* * معمار، پژوهشگر    مانند خیلی از داستان های داستایوفسکی، شب های روشن داستان یک راوی اول شخص بی نام و نشان است که در شهر زندگی می کند و از تنهایی و این که توانایی متوقف کردن افکار خود ...