سعیده قریشی
چرا شب های روشن؟!
20 خرداد 98

گیل خبر/سعیده قرشی* * معمار، پژوهشگر    مانند خیلی از داستان های داستایوفسکی، شب های روشن داستان یک راوی اول شخص بی نام و نشان است که در شهر زندگی می کند و از تنهایی و این که توانایی متوقف کردن افکار خود ...