گیل خبر/ رضا اردکانیان وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه های پیک تابستان 98 از مردادماه سال گذشته آغاز شده بود، عنوان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته کمبود هشت هزار مگاواتی تولید برق برای پیک امسال پیش بینی شده بود ...