گیل خبر/ علی مطهری، نماینده مجلس، مدتی پیش در واکنش به قتل میترا استاد توسط همسرش، علی نجفی، در بیانیه ای گفته بود: اخبار رسیده و صحبت های آقای نجفی نشان می دهد در کشور پرستوهایی وجود دارند که گرد ...