اختصاصی گیل خبر/ سرویس اجتماعی: به دنبال دستور استاندار گیلان، خبرنگاران، نمایندگان انجمن های مردم نهاد، جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان پسماند و محیط زیست از کارخانه واحد بازیافتی پسماند پالایشگاه جنوب در لوشان بازدید کردند. این واحد تولیدی به ...