هر دانه لاستیک سایز ۱۳ یک میلیون و پنجاه هزار تومان و سایز ۱۴ یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان شد.گیل خبر/ به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در سال ۱۴۰۳ دریافت لاستیک دولتی با کمی تغییرات همراه بوده و برای دریافت آن ...

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری لاستیک آزاد و به تولیدکنندگان واگذار شد.

گیل خبر/ به نقل از تسنیم؛ مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار ارز تخصیصی به لاستیک های سنگین وارداتی همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که مطابق محاسبات سازمان ...

گیل خبر/ احمد کریمی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین لاستیک کامیون داران و نرخ های موجود در بازار، اظهار کرد: ما بخشی از وضعیت به وجود آمده به دلیل تحریم ها را درک کرده و تابع آن هستیم، اما متأسفانه ...