مرد چند چهره در راه رشت؛
آیا وزارت کشور تسلیم شورای شهر رشت شده است؟
30 اردیبهشت 98

اختصاصی گیل خبر/ سامان بدر: انتخاب ناصر حاج محمدی شهردار منتخب رشت با ده رای اعضای شورا در حالی صورت گرفت که وی در روز انتخاب جهت ارائه برنامه ها و همچنین سوالات اعضای شورا در صحن حاضر نبود. هرچند ...