واکنشی به سخنان حجت الاسلام پورمحمدی و استاندار خوزستان؛
ما را گرفته اید یا خود را به آن کوچه زده اید؟
26 اردیبهشت 98

گیل خبر/  مصطفی داننده در عصر ایران نوشت: مصطفی پورمحمدی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در سخنانی گفته است: «آمارهای موجود، امروز مردم ما از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهتری دارند، تاکید کرد: فقر ایران، فقر گرسنگی نیست بلکه فقر تمتع و ...