گیل خبر/ محمد قوچانی در واکنش به مطلب امروز روزنامه فرهیختگان نوشت: مطمئن باشید در دفاع از ایران مقابل آمریکا، همین اصلاح طلبان هستند که در خط مقدم قرار دارند.