روزبه خلیق معینی
سفر به گیلان و حسرت برای رشت!
19 اردیبهشت 98

گیل خبر/ روزبه خلیق معینی  راهنما و فعال گردشگری هفته قبل سفری به گرگان داشتم و در بافت تاریخی محله نعلبندان و سرچشمه قدم زدم و حسرت خوردم. بگذریم که اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان در یکی از خانه های قدیمی محل ...