گیل خبر/ احمد خاکی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه ثمین تاب زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراکز نگهداری زیرپوشش بهزیستیدارای رنج سنی مختلفی هستند، یعنی از صفر تا سه سال کاملا دولتی، سه تا 6 سال در برخی از ...