با حضور معاون امور اقتصادی استاندار؛
مراسم افتتاح پروژه های عمرانی ، خدماتی و تولیدی در شهرستان شفت
16 بهمن 97

گیل خبر/  سیدمحمد احمدی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی ، خدماتی و تولیدی در شهرستان شفت با بیان اینکه جمعیت در برنامه ریزی ها مهمترین اصل به شمار می آید، اظهار داشت: به زودی با آماده شدن سند آمایش سرزمینی، ...