به گزارش گیل خبر, غلامحسین کرباسچی در حاشیه سفر به اردبیل با بیان اینکه تخلف رحیمی مربوط به یک فرد خاص نیست بلکه این تخلفات دامن تمام مسئولان دولت گذشته و حتی حامیان آنها را می گیرد، اظهار کرد: بنده ...