معاون وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد؛
جزییات کمک های ارزی و ریالی دولت به تیم ملی فوتبال منتشر شد
14 بهمن 97

گیل خبر/محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان درباره کمک های مالی به تیم ملی در جام ملت ها گفت: با پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و موافقت معاون اول رئیس جمهور یازده میلیارد تومان فقط برای تأمینهزینه های ...