گیل خبر/ دوازدهم خردادماه سال جاری شورای شهر انزلی با استعفای امیر احمدی فرد از عضویت در شورا موافقت کرد تا رئیس سابق شورا خود را برای رقابتهای انتخاباتی اسفندماه سال جاری آماده کند. در همین راستا پس از پذیرش این ...

گیل خبر/ سرویس سیاسی: استفاده صحیح از فضای مجازی به منظور فراهم کردن بسترهای اطلاع رسانی شفاف ،کارآمد ،سریع و اثرگذار فرصت ارزشمندی به منظور ارتباط بی واسطه با مردم و بیان خدمات نظام است. رفتارهای سالهای اخیر دولتمردان در حمایت از ...