گیل خبر/اولین گیاهانی که در ماه رشد کردند و به شدت ضعیف و شکننده بودند، پس از کاهش دما در ماه از بین رفتند. این گیاهان به عنوان بخشی از ماموریت فضایی «چانگ ای-4»(Chang'e 4) توسط آژانس فضایی چین برای اکتشاف ...