انتظار این بود که جهش تولید در زنجیره شعارهای سال های ماضی، کاهش بیکاری و افزایش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.
همچنین انتظار این بود که جهش تولید توجه دقیق به کنترل میزان شدت تورم ، ...

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان؛
فرصت یک ماهه واحدهای تولیدی برای اتصال انشعاب گاز طبیعی
19 دی 97

 گیل خبر/ سیدمحمد احمدی امروز در جلسه بررسی وضعیت گازرسانی و اختصاص سهمیه سوخت مایع به صنایع و واحدهای تولیدی استان با اشاره به اینکه بهره مندی خانوارها، شرکت ها و صنایع از نعمت گاز طبیعی یک اولویت محسوب می شود افزود: باتوجه ...