درباره دفاع حاجی پور از شرکت های پیمانکاری مقابل مرگ پاکبان رشتی؛
پرسش هایی که جواب نمی گیرد!
23 آبان 97

گیل خبر/ سرویس شهری: مرگ یک پاکبان حین نظافت در شهر بار دیگر مساله کم توجهی ها به قشر زحمتکش شهرداری رشت را بیشتر برجسته کرده است. امری که می تواند با پیگیری دقیق و تحقیق و تفحص از آن ...

درخواست جدی از اعضای شورای شهر؛
تقاضای تحقیق و تفحص درباره مرگ پاکبان رشتی حین نظافت در شهر
21 آبان 97

گیل خبر/ سرویس شهری: جان باختن  مظلومانه یکی از پاکبانان شهر رشت حین نظافت در سطح شهر بر اثر وقوع تصادف بسیاری را متاثر کرد. در این میان بیشترین امری که از سوی مسئولان شهرداری و اعضای شورا دیده شده ...