گیل خبر/ شهردار منتخب شهر رشت با تقدیر از همه شهروندان خواستار پرهیز از نصب بنر و پیام تبریک در سطح شهر شد. مهندس عبدالهی با ذکر این مطلب که در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ...