گیل خبر/  ظهر امروز شصت و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت به ریاست حجت جذب در تالار شورا برگزار شد. در این جلسه موضوع تعیین تکلیف زمین های مشمول اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها ...