دواین جانسون توانست برای دومین سال متوالی عنوان پردرآمد ترین بازیگر مرد سال جهان را از آن خود کند.گیل خبر/ دواین جانسون توانست برای دومین سال متوالی عنوان پردرآمد ترین بازیگر مرد سال جهان را از آن خود کند.

به گزارش ...

"بلو پاند" یا حوضچه آبی ،یکی از زیباترین مکان های توریستی در دنیاست، که در "هوکایدو" (دومین جزیره بزرگ کشور ژاپن) واقع شده است. به گزارش گیل خبر, این مکان در بهار ،تابستان و پاییز بازدیدکنندگان زیادی دارد و در زمستان که ...