شهردار یزد هم راه نصرتی را در پیش گرفت؛
گزینه سابق شهرداری رشت در راه وزارت کشور
30 شهریور 97

گیل خبر/ محسن عباسی  با بیان این که اعلام رسمی قبول یا رد استعفای دکتر«مهدی جمالی نژاد» بعد از جلسه علنی شورای اسلامی شهر انجام می شود، اظهار کرد: حتما شهردار یزد در پست جدید خود منشا خدمات زیادی برای ...