گیل خبر/ ترکان  در گفت و گویی علت استعفای خود را بازنشستگی عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور با استعفای بنده موافقت کرده است. از زمان اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان حدود 10 نفر از مسئولان نهاد ریاست جمهوری ...

گیل خبر/ رویداد 24 نوشت:  شب گذشته مهدی تاج خبر تلخی را در رسانه ها دید؛ عباسعلی کدخدایی اعلام کرد قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان تصویب شد. البته خبر تلخ تر همان زمانی بود که اعلام شد ...

گیل خبر/ میزان نوشت: رئیس فدارسیون فوتبال مدرک جانبازی خود را تکمیل کرده تا شامل قانون بازنشستگان نشود. پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی و اعلام لیست ۱۲ نفره از مدیران بازنشسته فدراسیون ها باید از ...