به گزارش گیل خبر, عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران طی حکمی محمدحسین شاهکوئی را به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان منصوب کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی در ...