گیل خبر/ عصر دیروز‍ گردهمایی اعضای هنرکده سایه روشن در اداره ارشاد اسلامی با حضور مسئولین و مردم هنردوست انزلی برگزار شد. همچنین امروز نمایشگاه نقاشی موزائیکی این گروه به نام «انزلی رویای ناتمام» به همراه هفده اثر از پانزده هنرمند ...