گیل خبر/ دکترجواد زبردست گشتی* *مدرس دانشگاه، مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان هر از چند گاهی که در خیابانهای شهر فومن و روستاهای آن گذر می کنم، می بینم که در گوشه ای از این شهر و در داخل قلیانسراها اجتماع کرده اند ...

شاهکار امروز مدیریت دخانیات گیلان؛
بارگیری ۳ دستگاه شرکت دخانیات گیلان به مقصد زنجان
9 خرداد 97

گیل خبر/ سرویس سیاسی: از صبح امروز 3 دستگاه تولید سیگارت دخانیات گیلان با 3 دستگاه تریلی به زنجان در حال انتقال است. شنیده ها حاکی از آن است که نارضایتی و عدم همکاری بین چند شرکت پیمانکار خارجی و دخانیات ...