به گزارش گیل خبر مشمولانی که برای پرداخت جریمه ریالی ثبت نام کرده بودند، باید توجه داشته باشند که اطلاع رسانی در این خصوص طی یکی دو هفته آینده انجام خواهد شد. از نیمه بهمن ماه سال گذشته که پروسه آغاز ...

به گزارش گیل خبر, جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب را تشریح کرد. سردار ابراهیم کریمی درباره شرایط توجیه غیبت مشمولان از سربازی گفت: در حال حاضر که تا 22 بهمن ماه تنها اضافه خدمت تمامی ...