گیل خبر/ صادق زیباکلام درباره بدنه اجتماعی جریان اصلاحات به نامه نیوز گفت: حالا ما نمی خواهیم به روی خود بیاوریم ولی بغض، کینه و نفرت معترضان در دی ماه سال گذشته از اصلاح طلبان، اگر از آقای روحانی و ...