به گزارش گیل خبر، در پی به مصاحبه وکیل عبدالحسین روح الامینی مبنی بر صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و انتشار این خبر در ایسنا، بخشی از توضیحات وی به استناد ماده 23 قانون مطبوعات به شرح زیر منتشر ...