واکنش وزیر کشور به وعده های تقسیمات استانی؛
ما کاری به وعده های دیگران نداریم
22 تیر 98

گیل خبر/ عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که واکنش وزارت کشور نسبت به وعده های برخی داوطلبان احتمالی انتخابات برای تقسیمات استانی چیست؟ گفت: ما کاری به وعده های دیگران نداریم و وظیفه خودمان خود را انجام می ...

به گزارش گیل خبر، سعید جلالی با بیان اینکه ۲۶ شهر به مجموعه شهرهای کشور اضافه می شود، اظهار کرد: براساس ضوابط قانونی چند شهر که بیشتر مراکز بخش ها هستند به مجموعه شهرها در تقسیمات کشوری اضافه می شود. ...