اختصاصی گیل خبر/ این کنگره که در حضور یدالله طاهرنژاد نائب رئیس  شورای مرکزی  و معین حزب  کارگزاران در گیلان و نزدیک به 300 عضو حزب در استان گیلان برگزار شد 13 عضو شورای مرکزی با برگزاری انتخابات برگزیده شدند. سال ...