گیل خبر/ دکتر بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برخی گزارش های انتشار یافته در خصوص میزان خروج نخبگان به نقل از نهادهای بین المللی، افزود: از ...

به گزارش گیل خبر، هدایت الله میرمرادزهی اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی ها پیش بینی می شود پیکر این ناخدای ایرانی تا آخر هفته وارد کشور شود. وی افزود: رایزنی های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی, رئیس سازمان شیلات ایران ...