به گزارش گروه دریافت گیل خبر، مهندس عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت  سهامی برق منطقه ای گیلان، با اشاره به بهره برداری از چهار پروژه برق منطقه ای گیلان تا پایان سال جاری ، بیان داشت: پروژه های زیربنایی و ...