همزمان با روز ملی میراث فرهنگی؛
گزارش تصویری بازدید کاخ موزه نظامی"میان پشته" انزلی
5 مهر 96

       اختصاصی گیل خبر/ همزمان با روز ملی میراث فرهنگی و رایگان شدن موزه ها به این مناسبت کاخ موزه نظامی"میان پشته" انزلی میزبان بازدید کنندگان شد. عکس: علی سمرقندی   [gallery ids="311018,311010,311011,311013,311009,311012,311015,311014,311016,311008,311007"]