به گزارش گیل خبر، ناپدیدشدن زنی ٢٣ ساله در مسیر ساری - نکا معمایی حل نشده پیش روی ماموران پلیس قرار داده است. زن ۲۳ ساله ای روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ٩٤ در حالی که نوبت دندانپزشکی در شهر ساری داشته فرزند ...

به گزارش گیل خبر ، جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی خارج از کشور در اعتراض به تغییر ضوابط در خصوص جایابی آنها در دانشگاه ها صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند. نماینده تجمع کنندگان گفت: نحوه پذیرش فارغ التحصیلان ...