وزیر کشور در حکمی حمید رضائی لاکسار را به سمت فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه منصوب کرد.

گیل خبر/ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی حمید رضائی لاکسار را به سمت فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه منصوب کرد.

به موجب حکم وزیر کشور و بر ...

گیل خبر / حشمت الله فلاحت پیشه - در بحث اسلام هراسی و ایران هراسی که مدتی مدیدی است که در سراسر دنیا مطرح می شود ؛ معتقد هستم که دو مقوله جدا از یکدیگر هستند که در عین حال ...