اختصاصی گیل خبر/ با تلاش سربازان گمنام امام زمان و دستور مقام قضایی روز گذشته یکی از مدیران کل استان گیلان به اتهام فساد مالی احضار و در پی آن بازداشت شد. در این راستا 4 روز قبل نیز مشاور حقوقی ...