اختصاصی گیل خبر/ در جلسه ششم شورای شهر پنجم رشت مسعود کاظمی رئیس سابق شورا و همچنین مسعود نصرتی شهردار سابق قزوین برنامه های خود را بیان داشتند. (گزارش تصویری) در جلسه دیروز، مسعود اسلامی، محمد زالفی و مهدی فرشاد فقیه ...

اختصاصی گیل خبر/ در اولین روز بررسی برنامه های 5کاندیدای شهرداری رشت در شورای شهر 3 کاندیدا به ارائه برنامه های خود پرداختند. این جلسه فارغ از متن حواشی گوناگونی داشت که در زیر نگاهی به آن انداختیم. *قبل از شروع جلسه فاطمه ...