اختصاصی گیل خبر/ گزارش تصویری ضیافت افطار حزب اتحاد ملت شاخه گیلان این ضیافت با حضور اعضای حزب و همچنین جمعی از اصلاخ طلبان استان گیلان در رستوران بهار نارنج رشت برگزار شد. محسن باقری چناری به عنوان رئیس ، رضا صادقی ...