یادداشت محسن باقری درباره نامه اصلاح طلبان به هرمز ربانی:
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
17 اردیبهشت 96

اختصاصی گیل خبر/ به دنبال نامه سرگشاده جمعی از اصلاح طلبان رشت خطاب به هرمز ربانی رئیس شورای اصلاح طلبان گیلان، مهندس محسن باقری رئیس حزب اتحاد منطقه گیلان و از اصلاح طلبان شناخته شده گیلانی طی یادداشتی که در ...