اختصاصی گیل خبر/ در پایان این جلسه مهندس محسن باقری چناری مشاور عالی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در گیلان،  عضو حزب اتحاد ملت ایران و دبیر این میز در گفت و گو با گیل خبر گفت: امروز اولین جلسه میز گیلان در ...