اختصاصی گیل خبر/ پریسا عموئی : صبح امروز مهندس بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در مراسم روز صنعت برق ضمن اشاره به کسب رتبه نخست کشوری در مدیریت مصرف انرژی و رشد برق های منطقه ...