به گزارش گروه دریافت گیل خبر، سارنگ حسن پور رئیس ستاد جوانان دکتر روحانی در استان گیلان شد.

طی حکمی از سوی سید احمد حسینی رئیس ستاد دکتر روحانی در استان گیلان سارنگ حسن پور به عنوان رئیس ستاد ...