گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های چهارشنبه ایران و گیلان 25 دی

صفحه نخست روزنامه های امروز (چهارشنبه، ۲۵ دی) در قسمت پایین، قابل مشاهده است:

     

گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های چهارشنبه ایران و گیلان 11 دی  

گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های پنجشنبه ایران و گیلان 28 آذر

گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های سه شنبه ایران و گیلان 28 آبان   صفحه اول روزنامه های سه شنبه ۲۸ آبان ۹۸ . .  

شنیده های یک روزنامه؛
کاندیدای در سایه احمدی نژاد
20 فروردین 96

به گزارش گیل خبر، روزنامه آفتاب یزد نوشت:  این روزها همیشه در کنار خود می نشاندش، دست در دست او می گذارد و به نشانه اخوتی دیرین « بقایی بقایی» از دهانش نمی افتد. حتی حاضرشد به خاطر او زیر بیانیه ...